Állásajánlat

Pannonhalmi Szociális és Gyermekjóléti Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pannonhalmi Szociális és Gyermekjóléti Központ
Házi segítségnyújtó szolgálat

Házi szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9090 Pannonhalma, Bajcsy-Zs. utca 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény ellátási területén (Écs község) a házi segítségnyújtást igénybevevő személyek saját lakásán nyújtandó alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, valamint a feladatkörhöz kapcsolódó dokumentációk vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, Egészségügyi,szociális gondozói,,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány(utólag pótolható), nyilatkozat hogy a bizottság betekintést nyerhet a pályázati anyagba

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lengyel Tamásné nyújt, a 20/5902107 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pannonhalmi Szociális és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (9090 Pannonhalma, Bajcsy u.25. utca 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 73-3/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Házi szociális gondozó.

•         Elektronikus úton intezmeny(Replace this parenthesis with the @ sign)szocialis.t-online.hu részére a intezmeny(Replace this parenthesis with the @ sign)szocialis.t-online.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Lengyel Tamásné, Győr-Moson-Sopron megye, 9090 Pannonhalma, Bajcsy u.25. utca 25. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         A Pannonhalmai Többcélú kistérségi Társulás településeinek hirdetői

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.