Adóigazgatás

Adóigazgatási főelőadó: Sáriné Kerekes Veronika

Telefon (Ravazd): 96/474-087
Telefon (Écs): 96/473-168

Ügyfélfogadás:

Péntek: 10.00 – 12.30

Megjegyzés: Az adóigazgatási előadó a ravazdi adó ügyekkel kapcsolatban hétfőtől csütörtökig Écs Község Önkormányzatának telefonszámán elérhető. (96/473-168)

Hatáskör:

Ellátja a vonatkozó anyagi- és eljárási jogszabályok alapján a hatáskörébe utalt, elsődlegesen a helyi adóval (kommunális adó), a gépjárműadóval, a talajterhelési díjjal, valamint a helyi iparűzési adóval kapcsolatos I. fokú adóhatósági (adókivetés, beszedés, nyilvántartás) és ellenőrzési feladatokat. Bonyolítja az adószámlákkal kapcsolatos pénzforgalmi műveleteket. Kényszerintézkedéseket foganatosít az adóhátralékok, valamint az adók módjára behajtandó köztartozások behajtása érdekében.

Illetékessége Ravazd valamint Écs  községek közigazgatási területére terjed ki.