Általános adatok

Statisztikai adatok

* Lakosok száma: 1261 fő
* A helyi óvoda létszáma: 45 fő
* A helyi általános iskola létszáma: 111 fő
* Munkanélküliek száma: 20 fő
* Egyéni vállalkozók és kisvállalkozások száma: 74
* Közműellátottság: víz, villany, telefon, kábeltévé, vezetékes gáz, szennyvízcsatorna
* Közigazgatási terület: 2854 ha

Forrás: Önkormányzati Hivatal, Ravazd

Megélhetés

A faluban működő magánvállalkozások mellett a helybeli munkalehetőségek körét bővíti a Ravazdi Mezőgazdasági Szövetkezet, valamint a Kisalföldi Erdőgazdaság Ravazdi Erdészetének telepe. Mindazonáltal a község lakóinak döntő többsége Győrben vállal munkát, amit vonzóvá tesz egyrészt a munkalehetőségek nagyobb választéka, másrészt a város közelsége, így a bejárás egyszerűsége. A helybeliek többsége a munkaidőn túl háztáji gazdálkodást, többnyire gyümölcs- és zöldségtermesztést is folytat, a csupán növénytermesztésből és állattenyésztésből élők aránya a lakosságon belül azonban viszonylag csekély.
A kultúrtáj jellemzőiről, a tájfajta növénykultúráról bővebben a Természeti értékek címszó alatt olvashat.

Kultúra, közösségi élet

Az elmúlt években számos lehetőség nyílt arra, hogy a falu lakói bekapcsolódhassanak a közösségi életbe. A sportolni vágyó lányok, asszonyok számára iskolaidőban évek óta Asszonytorna kerül megszervezésre. Daloskedvű nagyanyáinkat az Asszonykórus fogja össze, de számos programot kínál a Nyugdíjas Klub is. Évtizedes hagyománnyal rendelkezik a „Vigalmi Bizottság” által a farsangi időben megrendezésre kerülő Vállalkozók bálja, csakúgy, mint az Óvoda által szervezett Szüreti mulatság.