Felhívás rendezési terv módosításával kapcsolatos lakossági fórumra

MEGHÍVÓ
LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Ravazd Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (1) és (2) bekezdése értelmében és a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete előírásai szerint
lakossági fórumot hív össze.

A lakossági fórum témája:
• Ravazd Község területén az 027/21 hrsz-ú terület tulajdonosa (Cherry Farm Kft. módosítást kezdeményezett a település rendezési tervében.

A lakossági fórum időpontja:
• 2021. február 10. 10.00 óra
Helyszín:
• Ravazd Faluház
• 9091 Ravazd, Országút u. 119/a.

A lakossági fórumot követően 2021. február 18-ig a témával kapcsolatban a partnerek észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

• írásos észrevétel az Önkormányzati Hivatal címére (9091 Ravazd, Országút u. 119/a.)
történő megküldésével,
• elektronikus levélben történő megküldéssel a polgarmester(Replace this parenthesis with the @ sign)ravazd.hu e-mail címre.

Az alapvető magatartási szabályok betartásával, a 1,5 m védőtávolság, maszk használatával, és az alapvető higiéniai szabályok betartásával (érkezéskor kézfertőtlenítés) lehet részt venni a lakossági fórumon.

Ravazd, 2021. február 01.

Hadaricsné Balogh Krisztina s. k.

polgármester

Honlapra cherry farm rendezési terv módosítás