Önkormányzati ügyfélfogadás járványügyi helyzetben

HIRDETMÉNY

 

Tájékoztatom a lakosságot és az ügyfeleket, hogy a Ravazdi Önkormányzati Hivatal irodáiban – tekintettel a járványügyi helyzetre – az ügyfélfogadás rendjében korlátozásokat vezetünk be.

Személyes ügyintézésre csak és kizárólag különösen indokolt esetben kerülhet sor az ügyintézővel történő előzetes telefonos vagy e-mailben történő egyeztetést követően.

Felhívom figyelmüket, hogy a Hivatallal történő kapcsolattartás elsődleges módja telefon, e-mail vagy elektronikus ügyintézés.

Amennyiben a személyes ügyintézés elkerülhetetlen, akkor a Hivatal helyiségeiben egyszerre legfeljebb egy ügyfél tartózkodhat.

A bevezetett intézkedések a kormány ajánlásait figyelembe véve az Önök és munkatársaink egészségének megőrzése érdekében történik.

Kérem a fentiek maradéktalan betartását!

 

Ravazd, 2020. 03. 16.

 

 

Hadaricsné Balogh Krisztina s. k.

Ravazd Község polgármestere