Ravazd települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése

Kedvezményezett neve: Ravazd Község Önkormányzata

Projekt címe: Ravazd települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése

Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal

Szerződött támogatás összege: 45 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Finanszírozási alap: ERFA

 Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt közvetlen célja, hogy a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer képes legyen ellátni a nagy intenzitású, megnövekedett csapadékmennyiség megfelelő kezelését és elvezetését a fejlesztett szakaszok mentén, továbbá a megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása és ezzel a veszélyeztetett területről a vízelvezetés megoldása és a csapadékvíz okozta károk megelőzése.

A tervezett beruházás számos további célok megvalósításában közreműködik, melyek megvalósulása az önkormányzatot, lakosságot, ill. az érintett vállalkozásokat egyaránt pozitívan érinthet: jelentős anyagi károk kivédése; a belterületi létesítményeket veszélyeztetettségének megszüntetése; a településrészben az életminőség javulása. További cél a települési (közlekedési) alapinfrastruktúra megvédése, közterületek állapotának állagmegóvása, esélyegyenlőség biztosítása; népességmegtartó településfejlesztés.

A fejlesztés az alábbiakban felsorolt utcákat érinti:

– Fő utca

– Tóthegy utca

– Szőlőhegyi árok

– Alsótelek utca

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 11. 30.

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00019