Ravazd települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése

Kedvezményezett neve: Ravazd Község Önkormányzata

 Projekt címe: Ravazd települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése

Konzorciumi partner : Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal

Szerződött támogatás összege: 80 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Finanszírozási alap: ERFA

 Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt közvetlen célja, hogy a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer képes legyen ellátni a nagy intenzitású, megnövekedett csapadékmennyiség megfelelő kezelését és elvezetését a fejlesztett szakaszok mentén, továbbá a megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása és ezzel a veszélyeztetett területről a vízelvezetés megoldása és a csapadékvíz okozta károk megelőzése.

A tervezett beruházás számos további célok megvalósításában közreműködik, melyek megvalósulása az önkormányzatot, lakosságot, ill. az érintett vállalkozásokat egyaránt pozitívan érinthet: jelentős anyagi károk kivédése; a belterületi létesítményeket veszélyeztetettségének megszüntetése; a településrészben az életminőség javulása. További cél a települési (közlekedési) alapinfrastruktúra megvédése, közterületek állapotának állagmegóvása, esélyegyenlőség biztosítása; népességmegtartó településfejlesztés.

A fejlesztés az alábbiakban felsorolt utcákat érinti:

– Tószer út

– Fenyős út

– Szőlőhegyi út

– Őrhegy út I-II.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.30.

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00008

A projekt közbeszerzési szakasza:

A közbeszerzés lefolytatása megtörtént

 • A közbeszerzési eljárás lefolytatása alapján a nyertes kivitelező:   Lang-Szolg Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  9081. Győrújbarát, István utca 213.  Adószám: 12467398-2-08
 • A vállalkozási szerződés kelte: 2021. 03. 22.
 • A vállalkozási szerződés szerint a kivitelezésre szerződött összeg nettó: 56.927.838.- HUF
 • A szerződésben foglalt kivitelezési határidő: a munkaterület átadástól számított 150 munkanap
 • A kivitelezési munkák 2021. május 31-én megkezdődtek.
 • A Tószer utca földmunkái és murvával betöltése 2021. május 31-én és június 1-én megtörténtek.
 • A Fenyős utca és a Szőlőhegy utca földmunkái 2021. június 2-án megkezdődtek és június 4-ig befejeződtek, az útalapba a murva betöltése megtörtént.
 • Az Őrhegy utca földmunkái és csatorna fektetési munkái 2021. június 4-én megkezdődtek. Az útalap betöltése 2021. június 7-8-án megvalósult.
 • A Tószer utca szegélyezési feladatai 2021. június 8-15. között kivitelezésre kerültek.
 • Az Őrhegy utca alsó aszfalt rétege 2021. június 14-15-én kiépítésre került
 • A csapadékvíz elvezetési projekt a Őrhegy és Tószer utcák kiemelt szegélyezésnek építésével folytatódott 2021. június 16-tól 29-ig. 2021. július 30-án aszfaltozási munkákat végeztek mindkét utcában.
 • A Szőlőhegyi utca és a Fenyős szegélyezési munkáit megkezdték. 2021. július 1-től folyamatos a munkavégzés.
 • A műszaki ellenőr 2021. július 15-i határnappal 50%-ot meghaladó készültséget jelentett. A projekt teljesítésében a 3. mérföldkő lezárását elvégeztük.

Képek az eddig elkészült munkákról:

220708074_999851844138010_28733932735209707_n

221149959_604954437192965_1774087657227074559_n

225044034_541439166982282_4461796919867436908_n

224837501_511393343483280_2799799356497594519_n

219957862_526045608608500_7345742878324503629_n

222460542_251534096784802_616513716866605582_n

221367203_1000049624079021_2347808806356075456_n

 

 • A Szőlőhegy, Tószer, Fenyős utcák szegélyezési feladatainak folytatása 2021. július 16-tól.
 • Az Őrhegy utca végén a merőleges vízelvezető rács beépítése, útbontással. A feladat befejezése 2021. 08. 17.
 • A csapadékvíz elvezetési projekt a Szőlőhegy, Fenyős és Tószer utcák kiemelt szegélyezésnek építésével folytatódott 2021. július 16-tól. 2021. augusztus  12. és 19. között befejező aszfaltozási munkákat végeztek.
 • 2021. augusztus 23-án a szegélyek mellett megtörtént a földvisszatöltés, a tereprendezés, és a füvesítés.
 • A műszaki ellenőr 2021. augusztus 23-i határnappal a projektet készre jelentette. Az építési munka tényleges befejezése:2021. 09. 02.
 • A műszaki átadás-átvétel időpontja: 2021. 09. 02. 9.00 óra
 • A műszaki ellenőrrel a munkát teljesnek tekintettük, az elkészült létesítményeket Ravazd Község Önkormányzata használatra átvette, és gondoskodik annak karbantartásáról.
 • A vízjogi üzemeltetési eljárást a beruházó a kivitelező által elkészített átadási dokumentáció szerint megkezdi.