„XXI. századi oktatási-nevelési feltételek megteremtése Écsen és Ravazdon”

okt_nev_feltÉcs és Ravazd Községek önkormányzatai 2007-ben, a helyben történő tanulás lehetőségének megtartása érdekében közoktatási társulást hoztak létre, az écsi és ravazdi óvodák, valamint általános iskolák összevonásával.

Écs és Ravazd Községek önkormányzatai közös pályázatot nyújtottak be, a közoktatási társulás 3 épületének (écsi és ravazdi óvoda, valamint écsi iskola), korszerűsítésére és új épületszárny építésére.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv részeként a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében, az Écs Ravazd Közoktatási Társulás összesen 330 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert, melyet a Magyar Állam és az Európai Unió finanszíroz. Az önkormányzati önrésszel együtt, a két település három intézményi épületében, közel 400 millió forintos beruházás valósul meg. A kivitelezés befejezésének várható időpontja 2009. október 12.

A projekt keretében sor kerül az épületek infrastrukturális fejlesztésére, fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésére, valamint a versenyképes tudás elsajátításához szükséges eszközállomány bővítésének megvalósítására, az informatikai háttérrendszer bővítésére és korszerűsítésére, az épületek energiahatékonyságának növelésére.

A fejlesztésnek köszönhetően, a versenyképes tudás elsajátításához szükséges tárgyi és eszközbeli feltételek megteremtésével, az intézmények ideális környezetet nyújthatnak a gyermekek és a pedagógusok számára a munkavégzéshez. Az egyenlő esélyek biztosítása szempontjából, könnyebben megvalósíthatóvá válik – a tagintézményekben a megfelelő személyi feltételeknek köszönhetően már korábban is sikeresen alkalmazott – integrált nevelés (azaz a speciális nevelési igényű gyermekek nevelése és oktatása).

A projekt ünnepélyes alapkőletételére 2009. június 23-án került sor az Écsi Általános Iskola területén. Az alapkövet Mondovics László Écs Község polgármestere, Feketéné Varga Mária Ravazd Község polgármestere, Balogh József a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke és Mikolasek Tibor, a kivitelező Mikolasek Építő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója helyezte el.

A projekt támogatási szerződésének ünnepélyes átadására 2009. július 14-én került sor Ravazd község Faluházában. A támogatási szerződést, a közreműködő szervezet képviselője, Kovács Zsolt a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. vezérigazgató-helyettese, a Fejlesztési Programok Üzletág vezetője adta át a települések polgármesterei részére. Az eseményen részt vett Kara Ákos a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnöke, Virágh Péter, a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Irodájának irodavezetője, valamint Horváth Jácint, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

Képek az écsi eseményről

Képek a ravazdi eseményről

A projekt ünnepélyes átadására 2009. december 9-én került sor. A rendezvényen részt vett dr. Molnár Csaba a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, Balogh József, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, Mondovics László, Écs Község polgármestere, Feketéné Varga Mária, Ravazd Község polgármestere, valamint Mikolasek Tibor, a kivitelező, MIKOLASEK Építő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója.

A kibővített, korszerűsített óvoda- és iskola épületének átadását szimbolizáló kulcsokat dr. Molnár Csaba a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter és Mondovics László Écs Község polgármestere nyújtotta át az intézmény vezetőinek, a felújított épületet a katolikus egyház képviselője felszentelte.

A projekt megvalósítása során elvégzett fejlesztések, bővítések:

Általános Iskola – Écs

Az általános iskolában a gyermekek együtt-tanulása nem volt megoldott, az alsó tagozatosok az iskola telephelyén, a művelődési házban kialakított tantermekben tanultak, és ez a megoldás funkcionálisan sem elégítette ki az igényeket.

Az általános iskola bővítésére, új épületszárny építésére elsősorban az előzőekben megfogalmazottak miatt volt szükség, valamint, hogy kialakításra kerüljön egy olyan étkező, konyha, mely képes ellátni az écsi és ravazdi közoktatási intézményeket. A projekt keretében nem csak az új épületszárny építése valósult meg, hanem a régi épületek felújítása, fizikai állagának javítására is sor került. Az épület komplex akadálymenetesítése is megvalósult lift beépítésével, valamint az új és régi épületszárnyat összekötő aula is megépült. Az udvar biztonságossá tételéhez feltétlenül szükséges volt új kerítés építése, valamint a projekt lehetőséget biztosított az iskola régi és új épületrészének IKT eszközök fogadására alkalmas környezetének kialakítására is. Az iskolában kialakításra került egy modern természettudományi szaktanterem, továbbá folyamatban van az oktatás tartalmi színvonalát növelő oktatási eszközök beszerzése.

Napraforgó Óvoda és Bölcsőde – Écs

Az écsi óvoda felújítására a rossz fizikai állapot miatt volt szükség. Ennek keretében megvalósult az épület tetőszerkezetének megerősítése, tetőcseréje, valamint a nyílászárók teljes körű cseréje, az épület hőszigetelése és a kémények felújítása. Az átalakítás során az épület teljes körű komplex akadálymentesítése is megvalósult, valamint a vizes helységek teljes körű rekonstrukciója is sor került. Az udvar kialakításában a biztonságosság megteremtése volt az elsődleges. Az épületben található konyha funkcionális átalakítása is megvalósult a projekt keretében. Az óvodában fektetőágyak és homoktakaró beszerzésére került sor.

Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde – Ravazd

A ravazdi óvoda teljes körű rekonstrukciójára volt szükség a beruházás során. Elsődleges cél az épület tetőszerkezetének cseréje volt, valamint fizikai állapotának javítása. A projekt keretében megvalósult az óvoda teljes körű akadálymenetesítése, valamint a burkolatok és a nyílászárók cseréje is. Az átalakítás kiterjedt az épületben található konyha felújítására, funkcionális átalakítására, napkollektor üzembehelyezésére. Az óvodában fektetőágyak és homoktakaró beszerzésére került sor.

Kedvezményezett:
Écs Község Önkormányzata, 9083 Écs, Fő u. 94.
Ravazd Község Önkormányzata, 9091 Ravazd, Országút u. 119/A.

Közreműködő Szervezet:
VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda, 9400 Sopron, Verő József u. 1.

Képek a ravazdi eseményről

Képek az écsi eseményről