Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Kormányhivatali Hirdetmény

Közszolgálati hír

Kapcsolódó dokumentumok a galériában a lap aljánIktatószám: 33478/2023

Tárgy: adategyeztetés

Ügyintéző: Györe Alajos

A hirdetmény kifüggesztésének napja:  2023.02.10.
A hirdetmény levételének napja:  2023.05.12.
Eljáró hatóság megnevezése: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal

 

HIRDETMÉNY

Az ingatlanügyi hatósági hatáskörben eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hivatal) a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 19-21. § szerinti adategyeztetési eljárást indított a Ravazd zártkert 3833 hrsz. ingatlanra vonatkozóan.

A megjelölt ingatlan(ok)ra tulajdonosként bejegyzett személy rendelkezésre álló adatai a következők:

Stoller Vilmosné sz.: Szendi ,Erzsébet (születési helye: nem ismert, születési ideje: nem ismert, anyja neve: Molnár Erzsébet, címe: Győr, Lenin utca 11-13.)

A Hivatal felhívja a figyelmet, hogy akinek tudomása van a tulajdonosként bejegyzett személy hiányzó természetes személyazonosító adatairól, tartózkodási helyéről, Illetve halálának időpontjáról, úgy ezt a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül az ingatlanügyi hatóság részére jelentse be, a következő elérhetőségek valamelyikén:

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal. Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály I.

cím: 9021 Győr, Városház tér 3.

telefonszám: 96/795-027

e-mail cím: [email protected].

Győr, 2023 02.10.

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából:

Törökné dr. Csölle Katalin osztályvezető

 Iktatószám: 34958/2/2023

Tárgy: 120 évnél régebben születettek adategyeztetése

Ügyintéző: Törökné dr. Csölle Katalin

 Tel: 96/795-028

A hirdetmény kifüggesztésének napja:  2023.03.06.
A hirdetmény levételének napja:  2023.06.06.
Eljáró hatóság megnevezése: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal

 

HIRDETMÉNY

Tárgy: 120 évnél régebben születettek adategyeztetése

Az ingatlanügyi hatósági hatáskörben eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hivatal) a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 19-21. § szerinti adategyeztetési eljárást indított a RAVAZD belterület 1432 és zártkert 3511 hrsz. ingatlanokra vonatkozóan.

A megjelölt ingatlan(ok)ra tulajdonosként bejegyzett személy rendelkezésre álló adatai a következők:

Sági Hermina sz: 1889; a.n. ismeretlen; cím: GYŐR Bartók Béla utca 33.

A Hivatal felhívja a figyelmet, hogy az ingatlan tulajdonjoga tekintetében érdekelt személy a hirdetmény közzétételétől számított 1 éven belül a Hivatal Földhivatali Főosztálya Ingatlan-nyilvántartási Osztály 1.-nél (cím: 9021 Győr, Városház tér 3.; telefonszám: 96/795-027; e-mail: [email protected].) igazolhatja, hogy

  • tulajdonjogot keletkeztető okirat szerint az ingatlannak ő a tulajdonosa, vagy
  • a tulajdonjogának megállapítására irányuló eljárást megindította, és az erre irányuló eljárás folyamatban van.

Abban az esetben, ha a közzétételtől számított 1 éven belül az ingatlan tulajdonjoga tekintetében igazolt módon érdekelt személy nem kerül elő vagy az adatfeltárással beazonosított,  valamint az adatfeltárással nem érintett természetes személy halálának időpontja a közzétételtől számított 1 évet követően sem válik ismertté, az ingatlanügyi hatóság hivatalból megállapítja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy nem beazonosítható, és ezáltal az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen, ezzel egyidejűleg feljegyzi az ingatlan tulajdoni lapjára a tulajdoni helyzet rendezetlenségének a tényét. Az ingatlanügyi hatóságnak ezen döntése véglegessé válását követő 60. napon a nem beazonositható személynek az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonában álló ingatlan a Foktftv. 25. § (1) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül.

Győr, 2023.03,03.

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából:

Törökné dr. Csölle Katalin osztályvezetőIktatószám: 35628/2/2023

Tárgy: 120 évnél régebben születettek adategyeztetése

Ügyintéző: Törökné dr. Csölle Katalin

 Telefonszám: 96/795-028

A hirdetmény kifüggesztésének napja:  2023.03.08.
A hirdetmény levételének napja:  2023.06.07.
Eljáró hatóság megnevezése: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal

 

HIRDETMÉNY

Az ingatlanügyi hatósági hatáskörben eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 19-21. § szerinti adategyeztetési eljárást indított az RAVAZD zártkert 3421 és 3422 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan.

A megjelölt ingatlan(ok)ra tulajdonosként bejegyzett személy rendelkezésre álló adatai a következők:

Szőllősi Sándor sz: 1903; a.n.: Nagy Julianna; cím: 9091 RAVAZD Fő utca 14

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet, hogy az ingatlan tulajdonjoga tekintetében érdekelt személy a hirdetmény közzétételétől számított 1 éven belül a Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya Ingatlan-nyilvántartási Osztály I.-nél (cím: 9021 Győr, Városház tér 3.; telefonszám: 96/795-027; e-mail: [email protected].) igazolhatja, hogy

tulajdonjogot keletkeztető okirat szerint az ingatlannak ő a tulajdonosa, vagy ',4;> a tulajdonjogának megállapítására irányuló eljárást megindította, és az erre irányuló eljárás folyamatban van.

Abban az esetben, ha a közzétételtől számított 1 éven belül az ingatlan tulajdonjoga tekintetében igazolt módon érdekelt személy nem kerül elő vagy az adatfeltárással beazonosított, valamint az adatfeltárással nem érintett természetes személy halálának időpontja a közzétételtől számított 1 évet követően sem válik ismertté, az ingatlanügyi hatóság hivatalból megállapítja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy nem beazonosítható, és ezáltal az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen, ezzel egyidejűleg feljegyzi az ingatlan tulajdoni lapjára a tulajdoni helyzet rendezetlenségének a tényét. Az ingatlanügyi hatóságnak ezen döntése véglegessé válását követő 60. napon a nem beazonosítható személynek az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonában álló ingatlan a Foktftv. 25. § (1) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül.

Győr, 2023. március 07.

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Törökné dr. Csölle Katalin osztályvezetőIktatószám: 35124/2/2023

Tárgy: 120 évnél régebben születettek adategyeztetése

Ügyintéző: Törökné dr. Csölle Katalin

Telefonszám: 96/795-028

A hirdetmény kifüggesztésének napja:  2023.03.08.
A hirdetmény levételének napja:  2023.06.07.
Eljáró hatóság megnevezése: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal

 

HIRDETMÉNY

Az ingatlanügyi hatósági hatáskörben eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 19-21. § szerinti adategyeztetési eljárást indított az RAVAZD zártkert 3540 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.

A megjelölt ingatlan(ok)ra tulajdonosként bejegyzett személy rendelkezésre álló adatai a következők:

Balogh György sz: 1902; a.n.: Nyúl Zsófia; cím: ismeretlen

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet, hogy az ingatlan tulajdonjoga tekintetében érdekelt személy a hirdetmény közzétételétől számított 1 éven belül a Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya Ingatlan-nyilvántartási Osztály I.-nél (cim: 9021 Győr, Városház tér 3.; telefonszám: 96/795-027; e-mail: [email protected]_hu.) igazolhatja, hogy

  • tulajdonjogot keletkeztető okirat szerint az ingatlannak ő a tulajdonosa, vagy
  • a tulajdonjogának megállapítására irányuló eljárást megindította, és az erre irányuló eljárás folyamatban van.

Abban az esetben, ha a közzétételtől számított 1 éven belül az ingatlan tulajdonjoga tekintetében igazolt módon érdekelt személy nem kerül elő vagy az adatfeltárással beazonosított, valamint az adatfeltárással nem érintett természetes személy halálának időpontja a közzétételtől számított 1 évet követően sem válik ismertté, az ingatlanügyi hatóság hivatalból megállapítja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy nem beazonosítható, és ezáltal az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen, ezzel egyidejűleg feljegyzi az ingatlan tulajdoni lapjára a tulajdoni helyzet rendezetlenségének a tényét Az ingatlanügyi hatóságnak ezen döntése véglegessé válását követő 60. napon a nem beazonosítható személynek az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonában álló ingatlan a Foktftv. 25. § (1) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül.

Győr, 2023. március 07.

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Törökné dr. Csölle Katalin osztályvezetőIktatószám: 35199/2/2023

Tárgy: 120 évnél régebben születettek adategyeztetése

Ügyintéző: Törökné dr. Csölle Katalin

Telefonszám: 96/795-028

A hirdetmény kifüggesztésének napja:  2023.03.08.
A hirdetmény levételének napja:  2023.06.07.
Eljáró hatóság megnevezése: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal

HIRDETMÉNY

Az ingatlanügyi hatósági hatáskörben eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 19-21. § szerinti adategyeztetési eljárást indított az RAVAZD zártkert 3450 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.

A megjelölt ingatlan(ok)ra tulajdonosként bejegyzett személy rendelkezésre álló adatai a következők:

Tóth P. Márton sz: 1902; a.n.: Nagy Berta; cím: 9091 RAVAZD Fő utca 4

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet, hogy az ingatlan tulajdonjoga tekintetében érdekelt személy a hirdetmény közzétételétől számított 1 éven belül a Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya Ingatlan-nyilvántartási Osztály I.-nél (cím: 9021 Győr, Városház tér 3.; telefonszám: 96/795-027; e-mail: [email protected].) igazolhatja, hogy

  • tulajdonjogot keletkeztető okirat szerint az ingatlannak ő a tulajdonosa, vagy
  • a tulajdonjogának megállapítására irányuló eljárást megindította, és az erre irányuló eljárás folyamatban van.

Abban az esetben, ha a közzétételtől számított 1 éven belül az ingatlan tulajdonjoga tekintetében igazolt módon érdekelt személy nem kerül elő vagy az adatfeltárással beazonosított, valamint az adatfeltárással nem érintett természetes személy halálának időpontja a közzétételtől számított 1 évet követően sem válik ismertté, az ingatlanügyi hatóság hivatalból megállapítja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy nem beazonosítható, és ezáltal az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen, ezzel egyidejűleg feljegyzi az ingatlan tulajdoni lapjára a tulajdoni helyzet rendezetlenségének a tényét. Az ingatlanügyi hatóságnak ezen döntése véglegessé válását követő 60. napon a nem beazonosítható személynek az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonában álló ingatlan a Foktftv. 25. § (1) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül.

Győr, 2023. március 07.

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Törökné dr. Csölle Katalin osztályvezető