Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

BURSA HUNGARICA

Közszolgálati hír

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024

 HIRDETMÉNY
„BURSA HUNGARICA"

Ravazd Község Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt érintetteket, hogy megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójára „A" típusú (2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első féléve) valamint „B" típusú (3x10 hónap, azaz egymást követő hat tanulmányi félév — utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás) kiírt pályázati anyag.

Kérelmek beadásának határideje: 2023. november 3. (péntek).

  1. típusú pályázat esetén: a pályázatra az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, ill. felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A pályázónak a pályázatbeadáshoz az Eper-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges.
  2. típusú pályázat esetén: a pályázatra az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kíván részt venni.

A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói.

Elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az Eper­Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell hivatalunknál egy példányban benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt.

Ravazd, 2023. november 3.

Tisztelettel:

Hadaricsné Balogh Krisztina sk.
polgármester