Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Ebösszeírás Ravazd

Populáris hír

Szíveskedjenek kitölteni az „Ebösszeírási adatlap” című nyomtatványt, és azt 2024. április 30-ig az Önkormányzathoz eljuttatni.

Écsi Közös Önkormányzati Hivatal ravazd9091 Ravazd, Országút utca 119/A.

   Tel.: 96/474-087 E-mail: [email protected], [email protected]  KRID: RAVAZDONK 644870334

 

Felhívás ebtartóknak!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. §-a értelmében a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel ebösszeírást végez. Az ebösszeírás alapján az önkormányzat helyi nyilvántartást vezet.

A 2024. évi ebösszeírás céljából kérem Ravazd község közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy szíveskedjenek kitölteni az „Ebösszeírási adatlap” című nyomtatványt, és azt 2024. április 30-ig az Önkormányzathoz eljuttatni.

Az aláírással ellátott ebösszeíró adatlap benyújtható:

- személyesen, postai úton az Önkormányzat Hivatalába (9091 Ravazd, Országút u. 119/A.)

- szkennelt formában elektronikus úton az [email protected] e-mail címre,

- ügyfélkapun, szkennelve: Ravazd Község Önkormányzata, KRID kód:  644870334

 

Az „Ebösszeírási adatlap”-ot ebenként kell kitölteni.

Az „Ebösszeírás adatlap” az önkormányzatnál átvehető, a község www.ravazd.hu honlapjáról letölthető.

Felhívom szíves figyelmüket az alábbiakra: Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott, az „Ebösszeírási adatlap” -on szereplő adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartókat, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a jegyző ellenőrizheti. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után, melynek összege - az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja alapján állapítandó meg.

Az együttműködést és adatszolgáltatást köszönöm!

Ravazd, 2024. március 1.

                                                                             Dr. Bertalanné Józsa Judit
                                                                                        jegyző